Această Politică de Confidențialitate ( în continuare numită “Această Politică”) subliniază maniera în care firma Game Lounge Limited se ocupă de informația și datele personale pe care Dumneavoastră ni le-ați oferit Nouă și care ne permit Nouă să fim capabili să administrăm eficient relația pe care Dumneavoastră o aveți cu Noi.

Această politică se aplică site-urilor Noastre web, aplicațiilor, produselor și/sau serviciilor care se leagă de această politică sau care nu au o politică separată de confidențialitate (în continuare numite serviciile Noastre).

Această politică de confidențialitate are scopul de a vă oferi Dumneavoastră o mai bună înțelegere a datelor pe care le colectăm, motivul pentru care colectăm asemenea date, maniera în care Noi procesăm aceste date, entitățile  cu care Noi împărțim datele personale menționate, drepturile Dumneavoastră în relație cu colectarea, procesare și distribuirea de asemenea date și orice altă situație pertinentă legată de confidențialitate și securitate.

Orice date personale pe care Dumneavoastră le vei furniza sau pe care Noi le deținem deja vor fi procesate în conformitate cu și în maniera stabilită în această Politică de Confidențialitate. Orice și toate informațiile ce vor fi furnizate prin oricare dintre website-urile Game Lounge (“Website-ul”) sau oricare alte mijloace pe care Game Lounge ar putea să le facă disponibile periodic.

Prin citirea Acestei Politici Dumneavoastră înțelegeți și recunoașteți că datele Dumneavoastră personale ar putea fi procesate în maniera stabilită în această politică.  Dacă Dumneavoastră nu sunteți de acord cu termenii acestei Politici de Confidențialitate vă rugăm să nu folosiți  Website-ul sau în caz contrar, să ne oferiți Nouă Datele Dumneavoastră Personale.

Orice referințe din această Politică la “Game Lounge”, “Noi”, “Nouă”, sau “Al nostru” se referă la Controlorul Datelor, anume Game Lounge Limited, o companie din Malta cu numărul de înregistrare C 53144 și având adresa înregistrată la Etajul 5, Spinola Park, Triq Mikiel Ang.Borg, St Julians. SPK 1000, Malta și care este deținătorul website-ului _________________________

Toată procesarea Datelor personale realizată de Game Lounge precum este preconizat în această Politică de Confidențialitate va fi dusă mai departe în conformitate cu :

DPA și GDPR vor fi în continuare numite  în mod colectiv “Legile de Protecție a Datelor”.

Game Lounge determină mijloacele și scopurile procesării Datelor Personale și prin urmare acționează ca “Controlor de Date” în termenii de aplicabilitate a Legilor De Protecție a Datelor.

DEFINIȚII

Cookie-uri

“Cookie-uri” se referă la un mic set de date stocate pe dispozitivul Utilizatorului.

Controlorul de Date

Game Lounge Limited C53144 de la adresa Spinola Parks Etaj 5 Triq Dun Mikiel Ang Borg St Julians, Malta

Ofițerul de Protecția Datelor – DPO Email de contact: [email protected].

Procesatorul de Date

“Procesatorul de Date” se referă la o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt corp care procesează datele personale în numele controlorului.

Subiectul Datelor

“Subiectul Datelor” este persoana fizică la care se referă Datele Personale.

Datele Personale

“Datele Personale” înseamnă orice informație care Vă identifică individual sau care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Datele de Utilizare

“Datele de Utilizare” se referă la informații colectate automat prin website (sau servicii terțe angajate de Game Lounge), care pot include: adrese de IP, diferitele detalii legate de fiecare vizită și detaliile despre calea urmată cu referire specială la secvența de vizitare a paginilor și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și/sau mediul IT al Utilizatorului.

Utilizator

“Utilizator” individul care folosește CazinoPeNet.ro care, în afară de cazul când este specificat, coincide cu Subiectul Datelor

SECURITATE

Game Lounge stochează Datele Dumneavoastră Personale în mod digital pe hard disk-uri criptate.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Datele personale deținute de Noi sunt protejate folosind cele mai înalte standarde în procesele și sistemele de securitate. Angajamentul Nostru către protecția datelor personale nu este doar prin calitate și standarde înalte ci și prin cea mai bună și cea mai eficientă aplicare a legii. Noi suntem obligați să procesăm datele personale dacă asemenea procesare este bazată pe un motiv veritabil și legitim de a face asta pe baza unui precedent legal stabilit în GDPR.

DATE PERSONALE PE CARE DUMNEAVOASTRĂ NI LE OFERIȚI

Ne puteți oferi datele personale prin:

În următoarele, Noi raportăm setul detaliat de date pe care Noi le cerem, obligatoriu sau opțional pentru fiecare proces în care ați putea fi implicat.

Process Name
Numele Procesului
Mandatory personal data
Date personale obligatorii
Optional personal data
Date personale opționale
Contact form services
Serviciile formularului de contact
Name, email address, Usage data and cookies data
Nume, adresă de email, date de Utilizare și date din cookies
None
Nici una
Subscribing to our newsletter
Abonarea la newsletter-ul nostru
Email address, Usage data and cookies dataNume, adresă de email, date de Utilizare și date din cookie-uriNone
Nici una

DATE PERSONALE PE CARE LE COLECTĂM DE LA DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRĂ

Noi folosim Date de Utilizare și Cookie-urile pentru administrea website-ului Nostru și, ca sa fim siguri de conținutul din website-ul Nostru că este prezentat în cel mai eficient mod pentru Dumneavoastră și pentru dispozitivul Dumneavoastră. Pentru mai multe informații despre cookie-uri, vă rugăm să vedeți  Politica noastră de Cookie-uri.  

BAZĂ LEGALĂ PENTRU PROCESAREA PERSONALĂ

Process Name
Numele procesului
Lawful basis for processing
Bază legală pentru procesare
Subscriptions
Abonamente
Consent
Consimțământ
Contact form services
Serviciile de tip formular de contact
Legitimate interest and Consent
Interes legitim și Consimțământ

PROCESAREA PE BAZA INTERESELOR  NOASTRE LEGITIME

Un interes legitim există când Noi avem un motiv economic sau comercial pe baza căruia datele personale vor fi procesate. Într-un asemenea caz, Noi întreprindem să protejăm oricare dintre și toate datele Dumneavoastră personale și maniera în care asemenea date sunt procesate și să asigurăm că asemenea procesare nu va fi incorectă față de Dumneavoastră și interesul Dumneavoastră legitim.

PROCESAREA PE BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI DUMNEAVOASTRĂ

Consimțământul nu este singurul motiv pe baza căruia ni s-ar putea permite sau de care am fi obligați să depindem în procesarea datelor Dumneavoastră personale. Noi vom procesa date personale doar pe baza consimțământului Dumneavoastră unde nu puteam sau altminteri alegem să nu ne bazăm pe alt motiv legal ulterior (cum ar fi conformitatea cu o obligație legală sau interes legitim). Unde procesăm datele Dumneavoastră personale pe baza consimțământului Dumneavoastră, veți avea dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment și în aceeași manieră în care a fost acordat în prealabil de către Dumneavoastră. În cazul în care Dumneavoastră vă exercitații dreptul să vă retrageți consimțământul, noi vom determina atunci dacă suntem în putință (sau obligați) să vă procesăm datele Dumneavoastră personale pe baza oricărui alt motiv legal în afară de consimțământ. Dacă acesta este cazul, Noi vă vom informa pe Dumneavoastră în mod corespunzător. Orice asemenea retragere a consimțământului Dumneavoastră nu va invalida oricare operațiuni de procesare care au fost realizate înainte ca Dumneavoastră să vă fi retras consimțământul.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Noi am vrea să subliniem că în acele situații limitate în care Noi nu putem sau alegem să nu depindem de oricare motiv legal (de exemplu, interesele Noastre legitime), Noi vom procesa datele Dumneavoastră personale pe baza consimțământului dumneavoastră.

În acele cazul în care Noi procesăm pe baza consimțământului Dumneavoastră (pe care Noi nu îl vom presupune niciodată dar pe care Noi l-am fi obținut deja într-o manieră clară și manifestă de la Dumneavoastră), DUMNEAVOASTRĂ AVEȚI  DREPTUL SĂ VĂ RETRAGEȚI CONSIMȚĂMÂNTUL ÎN ORICE MOMENT și aceasta, în aceeași manieră în care Dumneavoastră ni l-ați oferit Nouă.

Dacă Dumneavoastră vă exercitați dreptul Dumneavoastră de a vă retrage consimțământul Dumneavoastră în orice moment (prin informarea Noastră în scris la adresa fizică sau adresa de email de mai jos), Noi vom determina dacă în acel stadiu există o bază legal alternativă pentru procesarea Datelor Dumneavoastră Personale (de exemplu, pe baza unei obligații legale la care Noi ne supunem) caz în care Noi am fi autorizați legal (sau chiar obligați) să procesăm Datele Dumneavoastră Personale fără a mai avea nevoie de consimțământul Dumneavoastră și dacă acesta este cazul, Vă vom notifica corespunzător.

Când Noi cerem asemenea Date personale,  Dumneavoastră puteți refuza oricând, însă dacă Dumneavoastră refuzați să Ne oferiți datele necesare de care Noi avem nevoie pentru a oferi serviciile cerute, este posibil ca Noi să nu putem să Vă oferim asemenea servicii (în special dacă consimțământul este singura bază legală care Noi o avem la îndemână).

Doar pentru clarificare, consimțământul nu este singura bază legală care ne permite Nouă să procesăm Datele Dumneavoastră Personale. În ultima secțiune precedentă de mai sus, Noi am subliniat motivele diverse de care Noi  depindem când procesăm Datele Dumneavoastră Personale pentru motivele specifice.

ALTE MOTIVE

Noi am putea fi obligați să folosim și să reținem informații personale pentru; prevenirea pierderii; și să Ne protejăm drepturile, confidențialitatea, siguranța, sau proprietatea Noastră, sau cele ale altor persoane în conformitate cu interesele Noastre legitime.

RETENȚIA DATELOR

Noi suntem obligați să vă ținem documentele în conformitate cu Politica Noastră de Retenție a Datelor. După această perioadă, datele Dumneavoastră personale vor fi distruse în mod ireversibil. Orice date personale ținute de Noi pentru notificări de servicii vor fi ținute de Noi până în momentul în care ne Veți notifica că nu mai doriți să primiți aceste date. Dacă veți avea nevoie de mai multe informații despre perioadele de retenție, vă rugăm să ne contactați la [email protected].

Noi reținem datele pentru perioade de timp limitate în care este nevoie să fie ținute pentru motive comerciale sau legale legitime. Noi încercăm să ne asigurăm că serviciile noastre protejează informația împotriva ștergerii accidentale sau malițioase. Din acest motiv, ar putea să existe întârzieri între momentul în care dumneavoastră ștergeți ceva și momentul în care copiile sunt șterse din sistemele noastre active și de cele de rezervă.

DACĂ VĂ DISTRIBUIM DATELE PERSONALE?

Noi distribuim datele Dumneavoastră personale cu furnizori terți pentru a vă oferi cel mai bun serviciu. 


Parte terță

Serviciu


Locație

Date

Google Irlanda Limited(Link către Politica lor de Confidențialitate


Google Analytics: urmărirea și examinarea folosirii CazinoPeNet.ro Manager de Tag-uri Google: servicii de management de tip tag – marcaj;Google drive: salvează și administrează copiile de rezervă

Irlanda

Cookie-uri, Folosirea Datelor

DEZVĂLUIRI AUTORIZATE DE DATE PERSONALE CĂTRE PĂRȚI TERȚE

Fără a aduce prejudiciu oricărui alt aspect menționat în această Politică de Confidențialitate, date personale legate de Dumneavoastră ar putea fi împărțite cu părți terțe autorizate localizate în și în afara UE/SEE unde asemenea dezvăluiri sunt permise sau cerute conform Legilor de Protecție a Datelor și/sau orice altă legislație aplicabilă. Aceste părți terțe autorizate pot include dar nu sunt limitate la entități din cadrul Game Lounge, alte părți terțe relevante și organizații precum agenții de aplicare a legii, firme colaboratoare de contabilitate și audit,  autorități de reglementare, autorități relevante și furnizori de marketing digital. Noi am putea și să împărțim asemenea informații personale cu organizații care V-au introdus Nouă, părți terțe la care Dumneavoastră Ne-ați cerut sau Ne-ați permis să vă distribuim datele Dumneavoastră cu sau oricare altă parte terță  cu care Noi trebuie să împărțim în mod obligatoriu datele Dumneavoastră personale pentru a putea să oferim produsele și/sau serviciile pe care Dumneavoastră le-ați cerut. Datele personale împărțite vor depinde de produsul/ele și sau serviciul/iile pe care Dumneavoastră alegeți să le folosiți.

Când oricare asemenea date trebuie să fie transferate în afara SEE – Spațiului Economic European, Ne asigurăm că toate elementele de siguranță necesare și potrivite sunt activate. Noi am putea de asemenea să dezvăluim informații personale altor companii din cadrul companiilor asociate sau subsidiare și partenerilor economici sau succesorilor în legătură cu afacerea Noastră. Maniera în care este manipulat transferul de  date în afara SEE se detaliază mai jos. Datele Dumneavoastră Personale nu vor fi niciodată împărțite cu părți terțe pentru scopurile lor de marketing (cu excepția cazului în care Dumneavoastră v-ați dat consimțământul la aceasta).

ÎMPĂRȚIREA DATELOR PERSONALE CU ALTE CATEGORII DE RECIPIENȚI

Datele relevante vor fi de asemenea dezvăluite sau împărțite după caz (și în toate cazurile în rând cu Legile de Protecție a Datelor) către/cu membri și personal al Game Lounge, către/cu alte entități din cadrul Game Lounge (de exemplu în conformitate cu obligații legale) și/sau către/cu entități afiliate și/sau subcontractori stabiliți în cadrul Uniunii Europene dacă este relevant pentru oricare dintre scopurile prezentate în această Politică de Confidențialitate (inclusiv la/cu furnizorii Noștri de servicii care facilitează funcționarea Site-ului și/sau orice serviciu de care Dumneavoastră ați avea nevoie). Informațiile personale vor fi împărțite de către Noi doar pentru a putea oferi serviciile pe care Dumneavoastră le solicitați de la Noi sau pentru orice alt motiv legal (inclusiv dezvăluiri autorizate care nu necesită consimțământul dumneavoastră).

Oricare asemenea dezvăluiri autorizate vor fi făcute în concordanță cu legile de Protecție a Datelor (de exemplu, toți procesatorii Noștri sunt condiționați prin contract de cerințele din Legile de Protecție a Datelor menționate, inclusiv o obligație strictă să trateze orice informație care o primesc ca fiind confidențială și să asigure că angajații/personalul lor sunt de asemenea condiționați de obligații similare). Furnizorii de servicii menționați (procesatorii Noștri) sunt și ei condiționați de un număr de alte obligații (în special, acelea stabilite în Articolul 28 al GDPR).

Datele Dumneavoastră Personale nu vor fi niciodată împărțite cu părți terțe pentru scopurile lor de marketing (cu excepția cazului în care Dumneavoastră vă dați consimțământul la aceasta).

COMUNICAȚIILE PE INTERNET

Vi se aduce la cunoștință că datele trimise prin Internet pot fi transmise peste granițe internaționale chiar și acolo unde expeditorul și recipientul informațiilor sunt localizați în aceeași țară. Noi nu putem fi trași la răspundere pentru orice acțiune sau lipsă de acțiune din partea Dumneavoastră sau oricare parte terță în legătură cu orice Date Personale anterior de momentul recepționării Noastre a lor inclusiv dar nu limitat la, orice transfer de Date Personale de la Dumneavoastră către Noi printr-o țară cu un nivel de protecție a datelor mai scăzut decât acela implementat în Uniunea Europeană, și aceasta, prin orice mijloace tehnologice (de exemplu, WhatsApp,Skype, Dropbox etc).

Mai mult, Noi nu vom accepta nici o responsabilitate sau răspundere legală pentru siguranța datelor Dumneavoastră care se află în tranzit pe Internet cu excepția cazului în care responsabilitatea Noastră rezultă explicit dintr-o lege care are efect în Malta. 

ACURATEȚEA DATELOR PERSONALE

Se fac toate eforturile rezonabile pentru a ține orice Date Personale pe care Noi am putea să le avem despre Dumneavoastră cât mai actualizate și precise posibil. Dumneavoastră puteți verifica informația pe care Noi o deținem despre Dumneavoastră în orice moment prin contactarea Noastră în maniera explicată mai jos. Dacă Dumneavoastră găsiți orice discrepanțe, Noi le vom corecta și unde necesar, le vom șterge. Vă rugăm să vedeți mai jos o listă a drepturilor Dumneavoastră legale în legătură cu orice lege de protecție a datelor aplicabilă.

LINK-URI CĂTRE SITE-URI ALE PĂRȚILOR TERȚE

Link-uri pe care Noi le oferim site-urilor părților terțe sunt marcate vizibil și Noi nu suntem în nici un fel răspunzători de (nici nu puteam fi considerați să sprijinim în nici un fel) conținutul unor asemenea site-uri (inclusiv orice politici de confidențialitate aplicabile sau operații de procesare a datelor de orice fel). Noi sugerăm ca Dumneavoastră să citiți politicile de confidențialitate ale oricăror asemenea site-uri ale părților terțe.

TRANSFER DE DATE ÎN AFARA SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN – SEE

Datele dumneavoastră personale vor fi transferate doar în afara SEE sau către oricare altă țară non-SEE care a fost desemnată de Comisia Europeană să ofere un nivel adecvat de protecție (numite de asemenea ca “țări de pe lista albă”), în următoarele circumstanțe: Când Dumneavoastră v-ați dat consimțământul în mod express Nouă să facem asta; când este necesar să constituim sau să executăm un contract între Dumneavoastră și Game Lounge; sau să fie în concordanță și în conformitate cu oricare și toate obligațiile sau îndatoririle legale.

În situația în care datele personale sunt transferate în afara SEE, în cadrul Game Lounge sau către oricare alt partener economic al Game Lounge, Noi ne asigurăm să implementăm toate măsurile de siguranță pentru a ne asigura că aceeași protecție este acordată și aceleași standarde sunt aplicate ca și cum ar fi aplicate în cadrul SEE. Sunteți îndreptățiți să primiți o copie a acestor măsuri de siguranță prin contactarea Noastră la adresa de mai jos.

Contracte care conțin Clauzele Contractuale Standard din Uniunea Europeană (Clauze Model EU) vor fi folosite și care vor necesita ca entitatea ce primește datele personale să folosească aceleași standarde ca și cum  ar funcționa  în cadrul SEE. În cazul în care orice date vor fi  transferate în SUA și entitatea care primește datele este înregistrată cu Privacy Shield (un cadrul legal care asigură protecția datelor personale), acestea vor suporta același grad de protecție ca cel aprobat de Comisia Europeană.

DREPTURILE SUBIECTULUI DATELOR

Game Lounge se angajează să Vă asiste în cel mai bun mod cu putință în caz că Vreți să vă exersați oricare dintre drepturile Dumneavoastră în legătură cu datele Dumneavoastră personale. În unele cazuri este posibil ca Noi să fim nevoiți să verificăm identitatea Dumneavoastră înainte să acceptăm cererea Dumneavoastră de a vă exercita orice drept relevant.

ACTUALIZARE A POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Utilizăm un instrument de comparație pe site-ul nostru web pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră de utilizator. Atunci când alegeți să comparați cazinourile făcând clic pe ele, utilizăm o funcționalitate de comparare care stochează anumite date în caracteristica SessionStorage a browserului dvs. web. Nu prelucrăm niciun fel de date cu caracter personal prin intermediul acestui instrument de comparare. În plus, stocăm starea vizuală a barei de instrumente de comparare, care indică dacă este „deschisă”, „închisă” sau „minimizată”. Aceste informații privind starea ne permit să menținem vizualizarea preferată a barei de instrumente pentru vizitele dumneavoastră ulterioare.

INFORMAȚII DESPRE COMPANIE

Dacă Dumneavoastră aveți orice întrebări/ comentarii despre confidențialitate sau în caz că doriți să Vă aplicați oricare dintre drepturile Dumneavoastră individuale, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor- DPO la: [email protected] sau prin scrierea la adresa de mai sus.

SCHIMBĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE 

Game Lounge își rezervă dreptul de a face schimbări la politica de confidențialitate în orice moment. Este recomandat să verificați această pagină des, prin referire la data ultimulei actualizări. În cazul în care schimbările afectează activitățile realizate pe baza consimțământului Utilizatorului, Game Lounge va colecta un nou consimțământ de la Utilizator, unde este nevoie.

Ultima actualizare: 2021-07-21

Cazinoul va fi șters

Ești sigur?